Kristne lokalradioer protesterer: ’Kulturministeriet krænker ytringsfriheden’

s1_Videbæk, MogensFrygt for opfordring til terror får Kulturministeriet til at forbyde religiøse udsendelser i lokalradioer.

Når Kulturministeriet forbyder religiøs forkyndelse i lokalradioer, begrænser de ytringsfriheden og svækker demokratiet, mener de kristne lokalradioer.

Ytringsfriheden, som er så højt besunget i Danmark, står nu i fare for at lide et alvorligt knæk.
Det mener Den Kristne Producent Komité (DKPK), der organiserer 40 kristne lokalradioer og 30 kristne tv-stationer i Danmark.
Anledningen er, at Kulturministeriet i en kommentar til en bekendtgørelse om ikke-kommerciel lokalradio-virksomhed fastslår, ”at rent interessebestemt programindhold, fx religiøs forkyndelse, ikke kan udsendes”.

Kulturministeriet på glatis

Her er Kulturministeriet på glatis, mener Mogens Videbæk fra DKPK.
– Det er betænkeligt, at netop religiøs forkyndelse ikke må sendes i ikke-kommercielle lokalradioer. Det er jo en krænkelse af ytringsfriheden, siger han.
Mogens Videbæk er netop kommet hjem fra Nicaragua, hvor han bl.a. rådgiver kristne radiostationer. Han har ikke har hørt om lignende fortolkninger.
Af bekendtgørelsen fra Kulturministeriet fremgår det, at man frygter programvirksomhed, der tilskynder til had og terrorisme.
– Det er forståeligt nok, siger Mogens Videbæk og fortsætter retorisk: – Men er det derfor, man lægger en tolkning ned over bekendtgørelsen, der forbyder al religiøs forkyndelse?
Og er det rimeligt, at dette forbud stopper kristen forkyndelse om tilgivelse, næstekærlighed og håb for fremtiden?

Dansk tale, tak!

Især i Købehavnsområdet sendes stadig flere religiøse arabisksprogede programmer, hvor imamer prædiker og kalder til bøn. Hvis det er disse lokalradioer, Kulturministeriet vil til livs, har DKPK er godt forslag:
– Man kan jo blot kræve, at al lokal taleradio skal være på dansk. Det har også den fordel, at alle kan følge med i, hvad der bliver sagt i radioen, siger Mogens Videbæk og pointerer urimeligheden i at lukke ned for al religiøs forkyndelse i lokalradioer og dermed køre en grønthøster hen over alle kristne lokalradioer.

Demokratiet bygger bl.a. på kristendommen

For at få sendetilladelse til lokalradio skal der være et reelt publikum. Det krav må siges at være opfyldt for de kristne lokalradioer, idet 77,8 procent af danskerne er medlemmer af Den Danske Folkekirke. Det er over 4,4 millioner medlemmer. Hertil kommer Den katolske Kirke, frikirkerne og alle de øvrige trossamfund.
– Har majoriteten af religiøst interesserede ikke ret til at give og modtage opbyggelig forkyndelse? Og er det ikke netop den opbyggelige forkyndelse, der skaber de værdier, vi bygger vores kultur på? spørger Mogens Videbæk og henviser til, at det danske demokrati netop trækker på værdierne fra en tusindårig kristen historie.
– Når vi lever i en kultur med basale menneskerettigheder og lighed mellem kønnene, skyldes det bl.a. den kristne forkyndelse ud fra teksterne i Det Nye Testamente. At ligefrem forbyde religiøs forkyndelse er at save den gren over, vi selv sidder på.

DR sender også gudstjenester

Han mener, Kulturministeriet optræder formynderisk, når der i en kommentar til bekendtgørelsen lægges en tolkning ned over teksten, som ikke umiddelbart fremgår af selve teksten. Og hvad værre er:
– Når Kulturministeriet agerer formynderisk og forbyder al religiøs forkyndelse, begrænser de ytringsfriheden. Ytringsfrihed er nemlig åndsfrihed, og under åndsfriheden hører tanke-, tale-, trykke- og religionsfrihed. Vi har altså i Danmark ret til at tale og publicere vore tanker – også når disse tanker handler om religion.
Mogens Videbæk slutter med en finte:
– Danmarks Radio formidler gudstjenester og andagter. Hvorfor skulle det ikke også kunne ske gennem lokalradioer?
Den Kristne Producent Komité opfordrer nu Kulturministeriet til at slette den omtalte passus i kommentaren og lade bekendtgørelsen stå for sig selv – og evt. tilføje, at al tale skal være på dansk.