Hvad var Golgata?

Karen Madsen
Karen Madsen

Hvilket billede fremkalder det ord på din nethinde? For mit vedkommende ser jeg 3 kors på en høj i Jerusalem, hvor tankerne bliver ledt hen på Jesu mægtige offer.

Men rejsen til Jerusalem i år fik ændret lidt ved det billede. Ikke på det store offer, som Jesus betalte for verdens synd, men på placeringen af korsene i Jerusalem.

En guide i Gordons Gravhave fortalte, at det var skik på Jesu tid at slå mennesker ihjel ved at styrte dem ud over en klippeskrænt. Så da vi står og kigger over på klippeformationen af hovedskalstedet, får vi af vide, at korsene nok har stået forneden af klippen, der hvor vejen har gået forbi i sin tid.
Matt. 27:39: ”Og de, der gik forbi, spottede Ham og rystede på hovedet af Ham…”

Og som der blev fortalt, har det været brugt her at styrte mennesker ud over klippen for at slå dem ihjel, så det er jo nok deraf, stedet har fået navnet ”Golgata, som betyder hovedskalstedet”. Folk har fået smadret deres hoved i faldet.
Og er det ikke bare suverænt af Gud, at Jesus skulle ofres dér, hvor mennesker har måttet lade livet for en forbrydelse, for ”synd”, som efter loven krævede dødsstraf?
Dér, på det sted tager Jesus hele verdens forbandelse på sig! Se Gal 3:13-14.

Det bliver også til en af de her ”aha”-oplevelser, da vi når til synagogen i Nazaret, hvor Jesus læser op af Esajas: ”Herrens hånd er over mig …” og hvor folk til sidst bliver så vrede på Jesus, at de driver ham ud til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte Jesus ned. Det var altså brugt at slå mennesker ihjel på den måde.
Men jeg måtte lige hjem og slå lidt flere steder op i Bibelen for at få det bekræftet, og vi kan læse om denne form for henrettelse i Salme 141:6 og 2. Krøn 25:12.

Jeg vil varmt anbefale at rejse til Israel, man kommer altid beriget hjem.
Velsignet sommer.