Pleje til dødssyge børn

- Vi er mindst 32 år bag efter England, som fik deres første børnehospice i 1982! siger Tove Videbæk.
– Vi er mindst 32 år bag efter England, som fik deres første børnehospice i 1982! siger Tove Videbæk.

80 læger, sygeplejersker og præster mødes om pleje til dødssyge børn.

På tirsdag d. 25. okt. mødes 80 læger, sygeplejersker, social-rådgivere, præster, pædagoger, fysioterapeuter m.fl. fra hele Danmark til den tredje temadag om ”Palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande”.

– Der er stor interesse for denne temadag, hvorfor vi har måttet oprette vente- liste, fortæller Tove Videbæk, som leder arbejdsgruppen.
I forbindelse med 1. temadag i 2014 var der ikke mange, der vidste, hvad ”Palliativ indsats til børn og unge” var. Nu er flere fag-grupper involveret i emnet (eller ønsker at blive det) i deres daglige arbejde på sygehuse, i projekter eller på Danmarks første børne-hospice Lukashuset i Hellerup.

– Og her er det vigtigt at notere, at et børne-hospice ikke er en kopi af et voksen-hospice, men et familieaflastningssted + et hospice, siger Tove Videbæk.
– Men vi skal videre med at udbygge mulighederne for alvorligt syge børn og deres familier i Danmark. Det er formålet med Temadagen.

To erfarne og internationalt anerkendte fag-personer taler på temadagen. De har begge arbejdet med palliativ indsats til børn og unge i mere end 25 år, dels i deres hjemlande og dels internationalt.

Og der fortælles også nyt fra danske fagpersoner, som er i gang med palliativ indsats til børn og unge – dels i de 5 regioner, dels i projektet Familiefocus samt i Lukashuset.

Temadagen foregår på REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Vestergade 17, 5800 Nyborg.
– Vi er mindst 32 år bag efter England, som fik deres første børnehospice i 1982! siger Tove Videbæk.