Oase drøftede Order of Mission

DanskOase holdt fredag den 20. januar repræsentantskabsmøde i Karlslunde Strandkirke.

Her var der også debat om The Order of Mission (TOM). Det er en organisation, som en del præster og ledere i valgmenigheder og herunder også en del af Oases lederskab er blevet livsvarigt medlemmer af. Og det har andre Oase-folk ment, er til skade for bevægelsen.
Der har været åbne møder og høringer i Oase i 2016.
Ledelsen havde bedt Knut Tveitereit (ph.d) om at udarbejde en teologisk analyse af bl.a. TOMs stifter Mike Breens ’Building a Discipling Culture’ og mulige faldgruber i hans forståelse.
Ud fra dette diskuterede man om huddles, forholdet mellem ordensliv og menighedsliv, kristologi, discipelskab m.m.
Der kom dog ikke en klar konklusion ud af repræsentantskabsmødet. Hvis kritikerne havde håbet, at Oases ledelse ville tage klar afstand fra TOM-bevægelsen, skete det ikke. Men man opfordrer til, at de forskellige menigheder og Oase-fællesskaber sætter tid af til at drøfte rapporten og de emner, den rejser.

Nyvalg
På mødet var der valg til lederskabet. Elisa Morberg Wejse genopstillede, mens Steen Balle ikke ønskede genvalg. De nyvalgte medlemmer til lederskabet blev sognepræst Ole Backer Mogensen, Græsted samt sognepræst Elisa Morberg Wejse, Harlev, som var på genvalg.
Henri.