KFUMs Soldatermission holder årsmøde på Bornholm

Årsmødet starter i Sct. Nicolai Kirke i Rønne.

Årsmødet den 23. september starter med festgudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke i Rønne. Resten af årsmødet foregår dels på Soldaterhjemmet, i kasernen og i Rønne-Hallerne.

På selve årsmødet vil landsformand Jesper Hornstrup præsentere medarbejderne og årsberetningen.

Under festaftenen i hallen vil der være festtale ved sognepræst Jens Kaltoft fra Knudsker, musik ved LMs hornorkester og gos-pelkoret Amazing, bornholmske sange, kaffebord og lotteri.