Ny MF-præsteansættelse

Jan Pahus

KFS-sekretær Jan Pahus Nissen overtager Mogens Gottfred Jensens embede som kirkebogsførende sognepræst i Nr. Uttrup og Hvorup fra 1.2.2018. Han skal ordineres i Budolfi kirke i Aalborg den 25. januar og indsættes i Nr. Uttrup kirke den 4.2.

Jan Pahus Nissen var på det første bachelorhold på Menighedsfakultetets selvstændige teologiuddannelse og er den femte fra pionerholdet, der nu får præsteembede.