Du kan vælge at styre dine negative tanker

Dr. Caroline Leaf taler 20.-21. april ved en konference i Næstved Bykirke om at ændre negative tankebaner.
Allerede i 2015 anmeldte Peter D. Hansen hendes undervisning i Udfordringen.

Lige siden jeg blev kristen for ca. 13 år siden, har jeg hørt det her med, at man skal tage sine tanker til fange (jf. 2. Kor. 10:4).

Uanset hvor meget jeg læste i Bibelen og proklamerede eller hørte prædikener, har jeg aldrig rigtig forstået, hvordan man skulle bære sig ad med at gøre det rent praktisk.

Jeg synes, mit hovede har været fyldt med negative tanker om mig selv – tanker som jeg ikke har haft kontrol over. Eller jeg har måske ligefrem udviklet lange tankerækker eller dagdrømmerier over noget, der ikke er hverken relevant, sandsynligt eller produktivt.
Men det var, indtil jeg faldt over Caroline Leafs undervisning.

Kristen hjerneforsker

Hun er en kristen hjerneforsker, der har forsket i 30 år i, hvordan hjerne og sind fungerer. Hun har tidligere haft sin egen praksis, hvor hun har hjulpet hjerneskadede trafikofre o. l. Nu bruger hun sin tid på tv-shows og prædiker i kirker rundt om i verden.

Folk spørger ofte, hvordan hun kan være kristen og videnskabskvinde på samme tid. Til det siger hun, at hun har været kristen hele sit liv, og at videnskab blot er en beskrivelse af det ”alt”, som Gud har skabt.

Jo mere man forsker, jo mere finder man ud af, hvor fantastisk alting er skabt.

Du har selv kontrol

Hendes hovedbudskab er, at du er din egen hjernekirurg, og at du faktisk har kontrol over dit liv. Ved at tænke mange negative tanker ødelægger du din hjerne, og ved at tænke positivt bygger du den op.
Nu er det sådan, at negative tanker ofte kommer automatisk fra underbevidstheden (”hjertet” som Bibelen kalder det), så vi ikke helt føler, vi kan kontrollere det. Men den gode nyhed er, at du kan omprogrammere det hele, hvis bare du er lidt disciplineret.

Den dag du virkelig forstår, at dine egne tanker betyder utroligt meget for dit velbefindende, er det vigtigt, at du ikke fordømmer dig selv, fordi du har tænkt negativt. Det er fjenden, der kommer med fordømmelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tænk ikke på, hvorfor du gjorde det. Erkend blot, at du gjorde det, og gå ind i nåden. Tag imod, hvad Jesus gjorde på korset. Som Caroline Leaf siger: Admit it, quit it, beat it.

Negative tankemønstre

Eksempler på negative tankemønstre, eller giftige tanker, som Caroline kalder det, kan være:

Jeg er for tyk og har ikke disciplin til at motionere eller spise fornuftigt.
Min ægtefælle/chef/familie forstår mig ikke.
Der er gået for mange år af mit liv til, at jeg kan tage en uddannelse, komme ud i mit kald, blive gift osv.
Jeg har ingen chancer på arbejdsmarkedet.
Min familie vil altid være imod mig, fordi jeg er kristen.
Det er svært for mig at acceptere, at noget er slut.
Jeg kan ikke lade være med hele tiden at fortælle andre om, hvad nogen har sagt eller gjort mod mig.
Jeg gennemgår igen og igen de traumer, andre har udsat mig for.
Jeg tilgiver, men så bliver jeg vred og bliver utilgivelig igen, så tilgiver jeg igen, bliver vred igen osv.
Jeg forsøger at behage mennesker, fordi jeg ellers er bange for, at de ikke vil synes om mig.
Jeg tænker hele tiden på, hvad der var sket, hvis bare jeg havde gjort noget andet end det, jeg gjorde.
Jeg har svært ved at tage beslutninger.
Jeg føler mig mindreværdig og forkastet.
Jeg bekymrer mig dagen lang.
Jeg tror, jeg bliver skilt igen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Guds lys i os

Vel vidende at vi aldrig bliver færdige med at arbejde med os selv, er formålet naturligvis at blive fri af alle negative tankemønstre, således at Guds lys kan skinne gennem os, så at ikke-kristne får lyst til at leve det liv, vi har som kristne.
Hvis ikke-kristne ser kristne som nogle, der er frustrerede, deprimerede, bekymrede, brokker sig, surmuler, sladrer og behandler hinanden dårligt, så får de ikke lyst til at blive kristne.

En tanke ad gangen

Caroline Leaf har lavet et 21-dages onlineprogram, hvor man sammen med Helligånden arbejder på at eliminere en giftig tanke og fremme en god tanke.
Princippet er, at man kun arbejder med én tanke ad gangen, fordi hendes forskning viser, at det er mest effektivt at gøre dette. Hvis ens hjerne er fyldt med alle mulige negative tanker, som man mediterer på fra morgen til aften, er det umuligt at gøre noget ved dem alle på én gang.
Man må starte et sted og ikke ringeagte den lille begyndelse.

Nedbryd på 21 dage

Man arbejder så 21 dage med at nedbryde den giftige tanke og fremme den tilsvarende gode tanke, hvorefter man arbejder yderligere 42 dage på at fremme den gode tanke.
Efter de første 21 dage kan man samtidigt med det godt arbejde med en ny giftig tanke.
Således kan man efter et stykke tid arbejde med 3 tanker ad gangen, og på et år kan man klare 365/21= ca. 17 giftige tanker.

Det lyder ikke af meget, men hun siger, at de fleste mennesker ikke har elimineret en eneste giftig tanke de sidste 5 år.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min erfaring

Personligt forsøgte jeg flere gange at gå i gang med 21-dages-programmet, men gav op efter dag 3 eller 4. Det kan opleves lidt svært i starten, og hun siger, at nogle gange må mennesker arbejde 21 dage med den giftige tanke, der hedder: ”Jeg kan ikke gennemføre dette 21-dages program”, for at de overhovedet kan komme i gang med deres proces.

Det var nok det, jeg skulle have gjort. Men nu er jeg kommet igennem, og jeg vil sige, at denne daglige 10-20 minutters træning sammen med Helligånden er langt mere livsforvandlende end de fleste af de kristne kurser, seminarer, bibelskoler og konferencer, jeg har deltaget i.

“Switch on your brain” og onlineprogram “21 days of brain detox” (ca. 200 kr. årligt). http://drleaf.com/
www.21daybraindetox.com

Se også www.paavejen.dk.