Diakoni skal lede til tro og skabe håb

En ny rapport fra BorgFonden har kortlagt 18 forskellige diakonale indsatser. Konklusionen er blandt andet, at formidling af tro og håb er en uadskillelig del af kristent socialt arbejde.

BorgFonden tog i efteråret 2018 initiativ til analysen ”Diakoni i praksis” og engagerede Dorthe Suell til at varetage 18 interviews og rapportskrivning.

Et særligt fokus har været at analysere ”bedste diakonipraksis” for at kunne være til inspiration og starte dialoger rundt omkring i Danmark, om hvordan diakoni kan fremmes, så endnu flere mennesker hjælpes på en endnu bedre måde.

Tro og håb motiverer

Nu er rapporten kommet med en række konklusioner. Blandt andet, at diakoni handler om at møde det vanskeligt stillede medmenneske, som det er, med næstekærlighed og fællesskab.

At medarbejdere er med vandrere og yder hjælp til selvhjælp, så medmennesket kan tage ansvar for eget liv. Diakonien har også et udviklings perspektiv og handler om at hjælpe medmennesket ud af en socialt udsat position.

Ikke mindst viser analysen, at de, som er involveret i diakoni, har to højt prioriterede mål for dem, de hjælper: ”Komme til tro på Gud” og ”Skabe håb”.

– Tro giver identitet og selvværd, og sammen med håb giver det motivation for livsforandring. I diakonien er der en tros-faktor og en ekstra dimension. For diakoner betyder det mulighed for bøn og Guds hjælp i konkrete situationer, lyder det i analysen.