Sognepræst blev Årets Teolog 2021

Jørgen Jørgensen

Menighedsfakultetets bestyrelse har kåret sognepræst Jørgen Jørgensen til Årets Teolog 2021.

Jørgen Jørgensen har som medlem af bestyrelsen for Menighedsfakultetet gennem 20 år, heraf de 19 som formand, været med til at udvælge Årets Teolog alle årene siden første kåring i 2005. Men kåringen af ham selv er det lykkedes bestyrelsen at holde skjult for Jørgen Jørgensen, indtil offentliggørelsen i forbindelse med en afskedsreception for Jørgen Jørgensen den 18. september.

Arbejdet blomstrer

Med sit mangeårige engagement i kirke og mission i både sin sognemenighed, Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa, og i Menighedsfakultetets bestyrelse, var Jørgen Jørgensen en oplagt kandidat til Årets Teolog 2021.

Jørgen Jørgensen er en visionær og engageret teolog, der kyndigt har ledt Menighedsfakultetets udvikling i et par vigtige årtier sideløbende med et stort lokalt engagement i Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa.

Arbejdet i både Aabenraa og på Menighedsfakultetet er blomstret betydeligt under Jørgen Jørgensens ledelse. Samtidig har han lagt et mangeårigt engagement i Dansk Armeniermission og har ofte gennem frimodige udtalelser i pressen forsvaret en klassisk, bibelfunderet teologi.

Diakonal grundtone

Et af Jørgen Jørgensens sognebørn i Aabenraa, tidligere biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen sagde blandt andet:

”Jørgen Jørgensen har formået at give gudstjenesten og kirkelivet ved Sankt Nicolai Kirke en diakonal grundtone, som har skabt en inklusiv menighed, hvor der er plads til alle uanset alder eller social status. Dette skyldes ikke mindst Jørgen Jørgensens evne til at inspirere menighedens medlemmer til at tage ansvar for en række af de arbejdsgrene og grupper, der er igangsat ud fra Sankt Nicolai Kirke. Det kræver både flid og gode lederegenskaber.

Grundtonen i Jørgen Jørgensens forkyndelse er en samhørighed mellem teologi og kirke. Forkyndelsen er på én gang bibelsk forankret og åben over for tiden og dens udfordringer. At Jørgen Jørgensen er en flittig og engageret præst, så vi også i 2019, da han tog initiativet til oprettelsen af ”Tænketanken for Forfulgte Kristne”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bestyrelsesformand for Menighedsfakultetet, Sune Skarsholm supplerede:

Jørgen Jørgensen træder efter eget ønske ud af bestyrelsen for Menighedsfakultet efter 20 års indsats, heraf næsten hele perioden som formand. Da han trådte ind i bestyrelsen, havde uddannelsesinstitutionen ingen BA-uddannelse, Intet ’TORVET’, intet Center for Kristen Apologetik, ingen efteruddannelse, ingen Kirkehøjskole, ingen mulighed for netstudier. Jørgen Jørgensen er gået foran i langt det meste og har udført et fremragende stykke arbejde som visionær formand.

Fakta om prisen:

Menighedsfakultetet kårer årligt en person, som har gjort en særlig og ekstraordinær indsats for evangelisk luthersk teologi og kirke til Årets Teolog. Med udnævnelsen følger en check på 5000 kr.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Blandt de tidligere Årets Teologer, hvoraf flere nu har andre titler, er:

2005: Jens Bruun Kofoed, lektor ved Dansk Bibel-Institut

2006: Steen Skovsgaard, biskop i Lolland-Falster Stift

2010: Jens Ole Christensen, generalsekretær i Luthersk Missionsforening


Artiklen fortsætter efter annoncen:2011: Kai Kjær-Hansen, formand for Israelsmissionen

2012: Niels Nymann Eriksen, sogne- og indvandrerpræst ved Apostelkirken i København

2013: Iver Larsen, bibeloversætter ved Wycliffe

2015: Flemming Kofod-Svendsen, pastor emeritus og fhv. minister

2016: Ole Skjerbæk Madsen, missionspræst ved Betlehemskirken i København og leder af ’I Mesterens Lys’

2017: Bodil Skjøtt, generalsekretær for Israelsmissionen

2019: Jens Lomborg, præst i Skjern Bykirke

2020: Robert Strandgaard Andersen, sognepræst i Hjordkær