41-årig Esbjerg-præst bliver ny leder for Mosaik

Men Sam Michaelsen er ikke ”en typisk pinsedreng”, siger han.

Sam Michaelsen

Sam Michaelsen synes ikke selv, han er så ung, men med 41 år er han alligevel en forholdsvis ung formand og national leder af kirke-netværket Mosaik.

På pinsekirkernes store SommerCamp i Mariager blev det offentliggjort, at Sam Michaelsen de næste tre år er leder af kirkernes netværk. Han overtog posten efter Dan Jacobi, som er præst i Citykirken i Aalborg. Selv er Sam præst i Esbjerg Pinsekirke.

– Selv om jeg ikke er en typisk pinsedreng, så er jeg faldet utroligt godt til i den sammenhæng. Jeg trives blandt pinsefolk, fortæller Sam til Udfordringen.

Søster fik ham med i kirke

Sam er vokset op med sin mor i Brøndby, hvor de var en del af en husmenighed. Senere flyttede de til en mindre by udenfor Esbjerg. Det var et stort skift, og familien mistede også forbindelsen med den kirke, de før havde haft tilknytning til. Men Sams søster fik ham med til et møde i Apostolsk Kirke i Esbjerg, hvor Egon Falk fra Tanzania talte.

– Jeg kan huske, at Egon Falk prædikede om Jesus’ tomme grav. Dér blev jeg virkelig mødt af Jesus. Jeg blev frelst. Og det vendte op og ned på mit liv, fortæller Sam Michaelsen.

Tilbage til København

Det var omkring 1997-98. Sam var helt ung og gjorde sin HF færdig, før han tre år senere vendte tilbage til København. Han blev gift med Josephine for 16 år siden. Hun er sygeplejerske, og ægteparret har nu tre børn: Emily, Malthe og Agnes. I starten kom de i Københavns Bibeltrænings Center (KBC), men senere skiftede de til pinsekirken i Kulturcentret på Drejervej i København. Her faldt de godt til. Efter nogle år, hvor Sam hjalp til med forskelligt, blev han ansat som en af præsterne i det store hus.

– I 2018 fik vi et decideret kald til Esbjerg. Jeg havde fået en invitation til at prædike i menigheden. Vi følte et kald til at blive præstepar i kirken. Det var en proces. Min kone var ikke lige klar til at flytte på det tidspunkt. Men i 2019 flyttede vi så og overtog efter den tidligere præst Ole Madsen, fortæller Sam.

Kirken i Kulturcentret bakkede op ved at fritage Sam for så meget arbejde som muligt, så overgangen til Esbjerg kunne blive vellykket, da den jo også involverede flytning, skoleskift, jobskifte m.m. Og kirken i København gav Sam følgende anbefaling med på vejen til Danmarks 5. største by: ”Hans forkyndelse er stærk og inspirerende, og hans interesse for det enkelte menneske gør ham til en meget værdsat person i menigheden. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at savne Sam i hverdagen i kirken.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Mosaiks ledelse

Samme år blev Sam opfordret til at gå ind i Mosaiks bestyrelse. Pinsemenighederne er ifølge deres egen selvforståelse uafhængige og selvstyrende menigheder. Tidligere adskilte de sig derfor fra Apostolsk Kirke, der havde en landsledelse og en fastere struktur.

Men de senere år er der sket en ændring, så pinsekirkerne nu bliver tættere knyttet sammen, og Apostolsk Kirke modsat har løsnet op for deres strukturer, så man nu taler om et netværk. De to kirker, som blev splittet i 1924 på grund af deres forskellige ledelsessyn, har siden forsonet sig og er i dag begge med i Frikirkenet. Men pinsekirkerne er desuden sammensluttet i Mosaik. Og de er nu samlet blevet godkendt som et trossamfund.

– Jeg synes, det er rigtigt godt, at man ikke står helt alene som præst i en menighed, men at man har andre, som man kan støtte sig til og snakke med, siger Sam Michaelsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mere et team end en bestyrelse

Bestyrelsen i Mosaik fungerer på andre måder, end man kender i andre sammenhænge. Der er ikke valg, men formanden stiller sit eget team for den treårs-periode, hvor han er valgt:

– Når man bliver formand er man jo også national leder, og Mosaik har så ønsket, at lederen skal sammensætte sit eget team. Det har jeg nu tiden til frem til næste ”superdøgn”, som er vores lederkonference i september. Her skal jeg komme med forslag til en bestyrelse. Og det er så op til menighedernes ledere, og vores fælles foretagender og skoler, om de vil godkende mine forslag.

Sjov og utraditionel

– Du er også kendt som en sjov og utraditionel mand – en entertainer. Har du altid haft den evne at kunne begejstre folk?

– Ja, sådan har det altid været. Jeg har altid – også i skolen – kunnet bruge mine talegaver. Jeg har en karismatisk personlighed. Og det med at formidle et budskab, det er jeg ekstremt fascineret af.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Du er forholdsvis ung. Hvorfor tror du, at Mosaik netværket har valgt dig?

– Jeg synes nu ikke selv, jeg er så ung, men jeg er selvfølgelig en af de yngste ledende præster i Mosaik. Jeg synes også, at det er en stor tillidserklæring, at de har valgt mig. Og jeg tror, at man med mig håber at kunne række ud til de yngre generationer, svarer Sam.

– Og jeg glæder mig til opgaven, slutter Sam Michaelsen, som altså nu er den nye formand og nationale leder af Mosaik i Danmark.