Rettelse fra den 100-årige

I interviewet med den 100-årige Agnete Løndorf blev det nævnt, at Agnete var lidt ked af at skulle anbringe sin datter Dorthe på Espergærdes Ungdomshjem efter faderens alt for tidlige død. Men det var et forkert ordvalg, fortæller Agnete, der skulle have stået aflevere.

For mor og datter var enige om det. Og året efter flyttede datteren til efterskolen Øresund, hvor hun også fik en god tid, fortæller Agnete, der som nævnt i artiklen er fuldstændig åndsfrisk og har en god fysik, bortset fra den nødvendige rollator, som hun støtter sig til for at holde balancen.

Vi beklager iøvrigt, at der i henvisningen på forsiden (uge 33) stod Agnes i stedet for Agnete. Fejlen undslap desværre korrekturen, og vi beklager. Fejlen er nu rettet på hjemmesiden.