Blå Kors tager første spadestik til nyt hovedkontor i Vejle

Totalentreprenør Jacob Westergreen (t.v.), borgmester Jens Ejner Christensen (m.f.) og landsformand i Blå Kors Dan Månsson (t.h.) tog i fællesskab det første spadestik. Foto: Blå Kors

Blå Kors har haft hoved- og administrationskontor på forskellige adresser i Silkeborg siden organisationen flyttede fra København i 1976. Nu rykker organisationen til en mere central placering i landet.

Fredag den 8. december blev første spadestik til Blå Kors’ nye hovedkontor taget af Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V), som sammen med Blå Kors Danmarks landsformand Dan Månsson og totalentreprenør Jacob Westergreen fra HPH Totalbyg tog fat om skovlene og gravede den første våde og kolde jord op.

”Jeg ved godt, at det spadestik, vi i dag tager, ikke går over i Verdenshistorien, endsige Danmarkshistorien som et skelsættende, historisk spadestik. Men i Blå Kors Danmarks historie er det en mærkedag. En ikke helt almindelig dag på kontoret,” lød det i de indledende ord fra Blå Kors Danmarks landsformand Dan Månsson, der på vegne af hovedbestyrelsen glædede sig over, at planen om et nyt og mere centralt hovedkontor i Trekantområdet nu er rykket tættere på.

Blå Kors Danmark beskæftiger knap 700 medarbejdere og mere end 3.800 frivillige på landsplan. Organisationen arbejder for at hjælpe børn, unge og voksne i udsatte livssituationer og driver blandt andet væresteder, bo- og behandlingstilbud for mennesker med misbrug og hjemløse, terapitilbud til børn og unge samt familienetværk.

Hovedkontoret i Vejle skal både fungere som daglig arbejdsplads for en række medarbejdere og være et fælles mødested for organisationens mange medarbejdere på tværs af landet. Planen er, at det nye hovedkontor skal stå færdigt i slutningen af 2024.