Hver tredje præst i folkekirken bruger ’Bibelen 2020’ til gudstjeneste – men ikke juleaften

Johannes Baun, generalsekretær i Bibelselskabet, mener, det er det helt rigtige tidspunkt at påbegynde en ny bibeloversættelse. Foto: Carsten Lundager.

En tredjedel af folkekirkens præster bruger af og til eller ofte ’Bibelen 2020’ til gudstjeneste, men til højtiderne gælder det kun for 14 procent – og i julen endnu færre.

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har lavet en undersøgelse for Bibelselskabet af folkekirkepræsters brug af bibeloversættelser. Undersøgelsen viser, at der blandt landets folkekirkepræster er en stor lyst til, at menigheden skal kunne forstå og tage bibelteksterne til sig. Om det bedst sker gennem 1992-oversættelsens genkendelighed eller 2020-oversættelsens moderne sprog er der til gengæld uenighed om blandt de præster og kirkegængere, der har bidraget til undersøgelsen.

”For første gang nogensinde har vi to samtidige bibeloversættelser, og når den frie oversættelse, Bibelen 2020, har vundet indpas mange steder, siger det både noget om oversættelsens kvaliteter og om, at det er det helt rigtige tidspunkt at gå i gang med arbejdet med en ny tekstnær autoriseret oversættelse,” siger generalsekretær for Bibelselskabet Johannes Baun.

Fordele og ulemper ved begge oversættelser

FUV’s undersøgelse har to tilgange. I den kvantitative del er et repræsentativt udsnit på 223 af landets folkekirkepræster blevet spurgt om, hvornår og hvor ofte de bruger Bibelen 2020. Her viser det sig blandt andet, at kvindelige præster oftere bruger Bibelen 2020 end deres mandlige kolleger. Til gengæld har præstens alder og erfaring ingen betydning for valget af oversættelse.

I den kvalitative del har 124 præster i uddybende interview forklaret, hvad der ligger til grund for deres valg og hvilke styrker og udfordringer, de ser ved de to oversættelser. Her hæfter præsterne sig særligt ved, at 1992-oversættelsen er genkendelig, har sproglig tyngde og prægnans, ligger tæt på grundteksterne og er åben for fortolkning, men også ved, at den sprogligt kan virke fremmedartet og vanskelig at læse op fra, skriver Bibelselskabet i en pressemeddelelse.

Ved Bibelen 2020 hæfter præsterne sig ved, at den er mundret, moderne og let at læse op fra, men også ved, at den savner teologiske kernebegreber som synd og nåde, at den kan virke for hverdagsagtig, og at fortolkningsrummene er mindre.

”Folkekirken taler ikke med én stemme, for ingen kan udtale sig på folkekirkens vegne, men med denne undersøgelse har vi fået et smukt kor af stemmer, der kommer til at inspirere os i de 13 år frem mod udgivelsen af en ny autoriseret bibeloversættelse i 2036,” siger Johannes Baun.
Du kan læse hele rapporten på Bibelselskabets hjemmeside.

Du kan også få et fysisk eksemplar tilsendt ved henvendelse til bibelselskabet@bibelselskabet.dk


Artiklen fortsætter efter annoncen: