Årsmøde i Kristelig Handicapforening

Til Kristelig Handicapforenings årsmøde vil Sørine Gottfredsen holde et oplæg, der taler ind i årsmødetemaet: Et liv med ufrivillig tyngde. Foto: Carsten Lundager

Kristelig Handicapforening inviterer til årsmøde lørdag den 9. marts 2024 i Vejle Missionshus.

Til årsmødet vil præst og forfatter Sørine Gotfredsen holde oplæg under overskriften ”Et liv med (ufrivillig) tyngde”. Sørine Gotfredsen vil komme ind på temaer som: Hvordan får man kræfter? Hvordan finder man mening? Hvad er den fremherskende holdning i tiden til den slags liv? Findes lykken i sådan et liv? Hvad siger Bibelen om ufrivillig tyngde / mørke?

Kristelig Handicapforening er en evangelisk luthersk forening med primært tre formål: At fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende. At fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og varetage disses interesser. At varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede og deres familier.

Kristelig Handicapforening har 12 bofællesskaber, som er placeret i hele landet. Foreningen tilbyder kurser og konferencer for udviklingshæmmede, forældre og medarbejdere i bofællesskaberne og deres bestyrelser. Hvert år afholder Kristelig Handicapforening Frøfestival på Frøstruphave Efterskole. Det er en musikfestival, som foregår på de handicappedes præmisser, og hvor musikken og glæden får frit løb.

Årsmødet begynder kl. 9.30 og slutter kl. 15.30.