CKU får 3 mio. kr. som skal fordeles til indsatser i Ukraine

Katja Gunnertoft Bojsen, sekretariatschef i CKU.

Udenrigsministeriet har netop afsat 3 mio. kr. årligt til at understøtte kirker og kirkelige organisationers indsatser inden for hjælpearbejde, udviklingssamarbejde og fredsopbygning i Ukraine.

Siden krigen i Ukraine begyndte for to år siden, har der været en række eksempler på, hvordan kirker og kirkelige organisationer har spillet en afgørende rolle, både i form af hjælpearbejde og traumebehandling. Kirker har fungeret som tilflugtssteder under bombetrusler, som nødhjælpsdepoter og som samlingspunkter for frivillige.

De kirkelige organisationer reagerer på behovene i de samfund, de tjener, og er i stand til vedvarende at yde sammenhængende og lokalt forankrede indsatser, ligesom kirkelige ledere kan være overbevisende stemmer i skrøbelige indsatser, hvor der er behov for at række ud, bygge bro og skabe dialog og forsoning. Det bliver Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejdes (CKU’s) opgave at fordele midlerne til deres medlemsorganisationers arbejde i Ukraine. Midlerne kan søges til støtte til projekter, der vedrører Ukraine og ukrainske flygtninge i landets nærområder.

”Vores medlemsorganisationer arbejder gennem mangeårige partnerskaber og etablerede netværk. På den måde er kirker og kirkelige organisationer til stede både før, under og efter krigen i Ukraine og kan arbejde med bredere indsatser. Flere af CKU’s medlemsorganisationer har allerede haft indsatser med partnere i Ukraine, og derfor er det en stor lettelse nu at kunne understøtte det vigtige arbejde, der udføres,” siger Katja Gunnertoft Bojsen, sekretariatschef i CKU.

CKU har løbende kommunikeret med Udenrigsministeriet om det potentiale, der er i kirker og kirkelige organisationer, som allerede har partnere og derfor infrastruktur, som de kan aktivere og derigennem få nødhjælp ud.

”Vi er glade for, at Udenrigsministeriet har lyttet til og har imødekommet vores ønske om også at understøtte det vigtige arbejde, de danske kirker og kirkelige organisationer kan føre ud i livet,” siger Katja Gunnertoft Bojsen, og understreger:

”Kirkernes folk kan rumme og har sprog til at tale om sorgen, tabet og traumerne. Derfor giver det god mening at tænke kirkernes potentiale med i Danmarks samlede indsats i Ukraine.”

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde er et dansk ressourcecenter for udviklingssamarbejde gennem kirkelige netværk. CKU repræsenterer 35 medlemsorganisationer med 120 partnere i 40 lande. Yderligere oplysninger vedr. adgang til midlerne og retningslinier for den nye pulje vil snart blive offentliggjort.


Artiklen fortsætter efter annoncen: