Kategori

Bog-anmeldelse

Tre evangelier med guldkorn

Dette hæfte er ideelt til en studiegruppe og giver mest frugt i et fællesskab, hvor man sammen ser på spørgsmålene…

Mød Jesus i Salmernes Bog

Her er Guds nåde i centrum med trøst og opmuntring til de fortvivlede, dem, der vakler i troen og alligevel oplever…