Fik 375.000 i støtte

Integrationsprojektet Tværs fik 375.000 kr. fra IntegrationsministerietCafé Hang Out har startet et nyt integrationsarbejde blandt unge med anden etnisk baggrund i Fredericia.- Hele idéen bag projektet, Tværs, opstod da vi mærkede en stigende tilgang af unge med anden etnisk baggrund i caféen.
Vi følte, vi skulle gøre mere end vi gjorde. Vi ville lave en klub, hvor de kunne være og blive blandet med danskere, for der igennem at blive bedre integreret. Siger Mads Lauridsen, som er ansat på fuld tid som projektleder.
-Vi vil motivere de unge til at tage en uddannelse og bruge de allerede eksisterende fritidstilbud. Der er ingen grund til at de hænger på gadehjørnerne, fordi der ikke er noget at lave.
Vi vil prøve at hjælpe de unge til en bedre integration gennem netværksarbejde og opsøgende arbejde, der hvor de unge med anden etnisk baggrund holder til.
Som en del af projektet har Mads og hans kone Kristina startet to klubber op. ”Adela” er en rigtig pigeklub med hygge, venskab, fritid og personlig udvikling, som kun er for pige. Som modspil til pigerne har drengene ”X-gangsta” den ultimative drengeklub med fuld fart på computeren og masser af cola og pizza.

– Vi vil prøve at hjælpe de unge til en bedre integration, siger projektleder Mads Lauridsen

Prædiker ikke

Projektet Tværs går ikke ud på at trykke evangeliet ned over hovedet på de unge.
– Mange af de unge kommer med en muslimsk baggrund og har derfor et meget følsomt forhold til kristendommen. Vi har derfor ingen prædikestol, men ønsker at være vidnesbyrd med vores måde at være på. Der, hvor vi fortæller om vores tro, er på 2-mands hånd, fortæller Mads.
Projektet har stor opbakning fra de unges forældre, selvom det bygger på kristne værdier.

Fik stor økonomisk støtte

Da projektet blev sat i vandet 1. august, var det frugten af lang tids forarbejde. Mads og Peder Tind, som er bestyrelsesmedlem i Café Hang Out, forelagde projektet for Kristendemokraternes Bodil Kornbek. Hun mente, det var et godt projekt og foreslog de skulle sende det videre til integrationsminister Bertel Haarder. Svaret fra ministeren var positivt og der blev arrangeret et møde med en embedsmand på Christiansborg.
– Peder og jeg tog til København for at holde møderne med integrationsministeriet. Da vi gik derfra, gav de os hånden og sagde, at vi brugte meget tid på det. Vi havde begge en god fornemmelse og i midten af juni fik vi svar, fortæller Mads Lauridsen.
Tværs havde søgt om 425.000 kr. til projektet, men fik i stedet 375.000 kr. Pengene skal bruges til opsøgende arbejde på skoler.
Udover Mads er hans kone også blevet ansat på deltid som klubmedarbejder.
Lige nu foregår alle aktiviteterne i Café Hang Out, men det er kun indtil anden fase af projektet går i gang. Tværs søger lige nu støtte hos kommunen og ministeriet for at få nogle andre lokaler til at starte Klub Hang Out i.