Vellykket start på handicap-arbejde i Armenien

Generalsekretær og læge Kim Hartzner fra den danske nødhjælpsorganisation Mission Øst er netop vendt hjem efter en rejse til Armenien. Her deltog han i lanceringen af et nyt sundhedsprojekt for handicappede børn.
Der var seks nationale tv-selskaber og 12 journalister fra nationale aviser og radioselskaber repræsenteret ved lanceringen. Derudover deltog repræsentanter fra flere ministerier, som udtrykte deres tak til Mission Øst og Danida dels for tidligere vellykkede projekter, dels for dette nye projekt. Også UNICEF, UNDP, WHO og USAID deltog i lanceringen.
Projektet, som er støttet med ca. 10 millioner af Danida, har til formål at forbedre handicappede børns vilkår i sundhedssystemet og medvirke til at ændre armeniernes syn på handicappede og deres rettigheder. Handicappede børn lever ofte et trøstesløst liv på grund af landets fattigdom og udbredt diskrimination.
Kim Hartzners tale til konferencen blev varmt modtaget:
– Jeg håber, at Mission Østs arbejde i Armenien fører til, at handicappede børn opnår de samme rettigheder som andre børn. Der er behov for, at disse børn bliver behandlet med værdighed og respekt, sagde han.
Da Berlinmuren faldt i efteråret 1989, havde den 30-årige læge Kim Hartzner næppe forestillet sig, at han 10 år senere skulle overtage jobbet som generalsekretær i en stor dansk nødhjælpsorganisation, der især arbejdede i Østeuropa og Østasien.
Murens fald fik afgørende indflydelse på, at Mission Øst blev stiftet i 1991 med Kims far, forretningsmanden Rene Hartzner, som leder.
Som et af sine første projekter gik Mission Øst i gang med at transportere medicin og hospitalsudstyr til Rusland, og her hjalp Kim, der var læge og kunne russisk, flittigt til.
Lægegerningen er dog ikke lagt helt på hylden. Af og til vikarierer han som praktiserende læge i Norge. Og turene derop er et kærkomment afbræk i de travle dage som leder af en nødhjælpsorganisation, der blandt andet arbejder i Afghanistan og andre af verdens brændpunkter. Han har dog ikke fortrudt, at han har valgt læge-karrieren fra.
– Hvis jeg skulle være læge på fuld tid, ville jeg have det dårligt med ikke at kunne arbejde for Mission Øst, siger Kim Hartzner
Kim Hartzner blev i 1999 generalsekretær efter sin far. Han lægger ikke skjul på, at det godt kan være stressende.
– Det har kæmpe omkostninger, og min familie har taget en uforholdsmæssig stor del af slæbet, siger Kim Hartzner, der er gift med Dorte. De har tre drenge på henholdsvis ni, fem og to år.
Morten Østervang/Henri