Erhverv & Iværksættere
Andreas er kirke-iværksætter

Andreas Østerlund Nielsen har startet Bykirken i Århus, der bl.a. er kendt for sine Brunchgudstjenester. Vi besøgte en af dem –
og temaet var ’Kristendom for dummies’…Klokken er 11.00 søndag formiddag, og på Restaurant Svineriet i Århus står der brunch på menuen. Der er godt med mennesker i den trange garderobe, og de hyggelige lokaler bugner af nybagt brød, pålæg og pastasalat.

Andreas Østerlund er præst i Bykirken i Århus.

Det står med det samme klart, at Bykirken er en anderledes folkekirke i Århus. Den er en såkaldt valgmenighed og samler godt fyrre unge i alderen 20-40 år.
– Vi vil være kirke lige præcis i det miljø, hvor vi hver især færdes. Man skal kunne erfare, at Guds rige er kommet til det her sted, siger Andreas Østerlund Nielsen.
Han er uddannet teolog i 2001, og allerede dengang var konceptet om Bykirken på tegnebrættet. To gange om måneden holder Bykirken til på Ankersgade, hvor de låner lokaler i Frederiksbjerg Sundheds- og Kulturcenter. Derudover samles de ugentligt i små grupper, de såkaldte fodformede byfælleskaber.
På deres hjemmeside tilbyder de desuden lektiehjælp for flygtninge og indvandrere, praktisk hjemmeservice, computerhjælp eller skopudsning på gaden. Hvert år giver kirken en gave til et velgørende projekt i den tredje verden.
Kirken er kendt for sine Brunchgudstjenester godt op ad søndag formiddag, så folk kan nå at komme ud af fjerene på denne hviledag. Og en gang om måneden inviteres til Søndagscafé med et bestemt tema på dagsordenen. Da vi mødte op, var det ”Kristendom for dummies”.
– Vi vil gerne lave noget, som også er interessant for udenforstående, forklarer Jonas Rasmussen, der har fået ansvar for afvikling af den månedlige søndagscafé.

Miraklernes tid er ikke forbi

Og interessant er det – for denne gang handler det om mirakler.
Men først skal der spises, og der er sat en hel time af til hygge, inden mødet går i gang. Da mødelederen har budt velkommen, er buffeten åben. Den traditionelle restaurant-muzak er erstattet af et lovsangsband, og der snakkes ivrigt ved bordene.
Så er det tid til et indlæg. Det første kommer fra psykolog og ph.d.-studerende Heidi Frølund Pedersen. Hun taler om sammenhængen mellem tro og helbred. Den internationale forskning på området viser nemlig, at der er en sammenhæng mellem religiøsitet og nedsat sygdomsrisiko.
– Der er lavet en række undersøgelser, fortrinsvis i USA, der viser en sammenhæng mellem tro og helbred, men det er svært at give en ensartet forklaring, siger hun.
Herefter spiller lovsangsbandet en nyfortolkning af Grundtvigs salme ’Op, al den ting, som Gud har gjort’, og Andreas Østerlund Nielsen gør klar til sin prædiken. Også den handler om mirakler, og der tales ud fra dagens tekst om den lamme mand, der blev firet ned gennem taget til Jesus.

Blik for den åndelige verden

– Mirakler kan betegnes som noget, der er uforklarligt, ekstraordinært og godt. Men i takt med at området for det, vi kan forklare, udvider sig, udvides også vores forståelse af, hvad der kan forklares, og hvad der ikke kan, indleder Andreas Østerlund Nielsen.
Han taler om tendensen i det moderne samfund, som ikke accepterer mirakler som indgriben fra Gud, men forsøger at forklare dem med naturvidenskabelige metoder.
– For nogle fører det faktisk til en reduktion af vores virkelighedsbillede, fordi man forfalder til at tro, at virkeligheden kun er det, vi kan måle og veje.
– Men der foregår jo rent faktisk mirakuløse hændelser, fx ved forbøn, og her findes jo eksempler på pludselig og total helbredelse fra livstruende sygdomme og andre forandringer i menneskers liv, siger han.
Han fortæller om tv-værten Thomas Breinholt, manden bag TV2 Zulu’s berømte serie ’Åndernes Magt’, som var ateist, indtil han oplevede, at en række uhyggelige hændelser i forbindelse med programmet gav ham en uforklarlig uro.
– Men han fortæller, at han kom i kontakt med en kristen folkekirkepræst, som hjalp ham med at slippe af med uroen. I dag læser han ofte i Bibelen og har et to meter højt jernkors med den korsfæstede Kristus stående i sin lejlighed, fortæller Andreas Østerlund Nielsen.
Derefter er der nadver for dem, som har lyst. Der er også mulighed for at gå ind ved siden af, hvor to fra kirken beder for folks individuelle problemer.
Dagen slutter med, at præsten velsigner menigheden, og en del at de fremmødte fortsætter til en anden café for at hygge videre.

Fik mad under ramadanen

For fællesskabet en vigtig værdi for Bykirken. Derfor er endnu en aktivitet sat i værk af Andreas Østerlund Nielsen sammen med Mads Bøndergaard Kobbersmed:
– Vi er meget optaget af ideen med ”fodformede byfælleskaber”. Det er et netværk af små grupper, som vil være kirke sammen med beboerne i det område, hvor man bor, forklarer Mads.
Han bor sammen med sin kone i Gellerupparken i Århus, hvor størstedelen af beboerne er indvandrere. Her har familien haft meget positive erfaringer med det fodformede koncept.
– Vi flyttede til Gellerupparken midt under ramadanen, og vores naboer kom med mad til os fire gange i løbet af den første uge! Så det er bestemt ikke svært at komme i snak med folk derude, og der foregår en hel masse aktiviteter som vi kan være en del af, fortæller han.
– De fodformede byfælleskaber giver et billede af en menighed, som ikke skal være en kom-til-os-kirke, men en kirke, som bevæger sig ud til mennesker, fastslår Andreas Østerlund Nielsen.