Søren vil inspirere unge til mission i Danmark

Youth For Christ Danmark (YFC) lancerer i denne måned ACT-Netværket, der har til formål at udfordre unges måde at tænke mission på.– Vi er for fantasiløse, når det gælder om at tænke nyt inden for mission i Danmark, siger projektleder Søren Hybschmann.
Han har selv prøvet at involvere lokale ikke-kristne aktører i barmhjertighedsarbejde.

200 unge i Gellerup

I foråret 2009 lancerede YFC sin ACT-event, hvor to hundrede unge var samlet i Gellerupparken. Målet var at vise Guds kærlighed til mennesker på praktiske måder som for eksempel at male og gøre rent.
Mange mennesker mødte unge kristne, der udøvede næstekærlighed, og mange af de unge kristne blev lidt bedre til at dele deres tro.
Et af de mere usædvanlige kendetegn ved ACT-eventen var det meget tætte samarbejde med Gellerups afdelingsbestyrelse.
– At finde lokale ikke-kirkelige medaktører har været en rigtig givtig oplevelse. Det er en af de mange erfaringer, vi vil bringe med ind i netværket, fortæller projektlederen.

Ikke kun for englebørn

– ACT er ikke kun for kristne ’englebørn’, men også en oplagt begivenhed at tage sine ikke-kirkelige venner med til, siger Søren Hybschmann.
Han er glad for at kunne se tilbage på en event, hvor kirkevante og ikke-kirkevante kunne stå side om side og tjene deres medmennesker.
Her er, hvad en ACT-deltager skrev i en tilbagemelding:
– Jeg havde inviteret min far med, som ikke er kristen. Det var en rigtig god ting at være sammen om, og det betød rigtig meget for ham at se os gøre det helt frivilligt.

Lettere at dele tro

For kristne blev den praktiske tilgang en hjælp til at dele troen.
– ACT gør det lettere for mig at dele min tro med andre, siger Søren Hybschmann, der mener, at den meget jordnære måde at vise næstekærlighed på gør forskellen.
– Gud gør noget i mig, når jeg tør lade mig være et redskab for Hans fred, mener han og fortæller, at ønsket med netværket er at gøre os endnu bedre til at se mennesker, som Jesus så dem.
– Jeg tror, at ACT-Netværket kan være med til at udvide vores horisont og stimulere vores missionale fantasi.”
ACT-Netværket lanceres ved to informationsmøder i henholdsvis Århus d. 7. december og København d. 10. december. Det er åbent for alle unge, der har et ønske om at lade sig inspirere.
– Mit ønske med netværket er, at vi sammen bliver gode til at møde mennesker i vores hverdag med smil og glæde fra Gud, siger Søren Hybschmann.
/sl