– Vi er forberedt på tusind

Mens JesusManifestationen i Randers hastigt nærmer sig, stiger forventningerne dag for dag.Jesus Manifestationen i Randers er den første af sin slags i Danmark. Og forventningerne er store.

I Sverige samler arrangementet Jesusmanifestationen nu op mod 20.000 deltagere. Her fra sidste års fest i Kalmar.

– Jeg håber først og fremmest på Guds nærvær. Antallet af deltagere har jeg alligevel ikke så meget indflydelse på, men jeg håber på 1000, hvis vejret er til det. Det er i hvert fald det, vi har forberedt os på, fortæller Christen Lundager, som sammen med sin søn Jakob Lundager står for arrangementet. Jakob supplerer:
– Ja, vi glæder os rigtig meget til vores fælles projekt. At ære og ophøje Jesus sammen med forhåbentlig rigtig mange deltagere fra hele landet.
– Faktisk har vi hørt om folk både fra Holland, Norge og Sverige, som kommer til arrangementet. Ikke mange, men nogen, det er da vildt, mener Christen.

For alle kirker og generationer

Jesus Manifestationen begyndte i Sverige for fire år siden. Og i løbet af de tre første år kom arrangementet, som foregår i Kalmar, op på omkring 20.000 deltagere. Det lod Jakob og nogle af hans venner fra ungdomskirken Skywalk i Randers sig inspirere af, og derfor løber Jesus manifestationen for første gang af stabelen lørdag den 28. maj.
– Selve programmet er fra 13-15, men pladsen har også åbent før og efter, og vi håber at mange vil benytte anledningen til at knytte nye kontakter til andre kristne, fortæller Christen.
Idéen med programmet er, at det skal samle kristne så bredt som muligt, og derfor er der blandt andet inviteret kræfter fra Dansk Oase til at tale på mødet.
– Vi ønsker også at ramme generationerne bredt. Derfor bliver der både fælleskirkelige salmer og forskellige lovsange, fortæller Christen.

Borgmesteren er med

Randers borgmester indleder arrangementet med velkomst.
– Han har lige fra begyndelsen været positiv over for projektet, og det har betydet rigtig meget, fortæller Christen.
– Derfor er det også dejligt at have ham med til at åbne dagen. Han har også givet os nogle bedeemner for området, som der vil blive bedt for.
For ud over at synge sammen og høre forskellige budskaber skal forsamlingen af mennesker fra forskellige kirker også bede sammen for vores land og for området, som de er i.
Også folkekirkepræster fra lokalområdet er involveret i dagen, som blandt andet sluttes af med fadervor og velsignelsen ledt af en af dem.
Programmet foregår i Tronholmparken, så de mange forventede deltagere kan ikke få en stol.
– Vi håber at folk som er dårligt gående, selv tager en stol med, fortæller Christen. De har sørget for, at der kan købes både mad og drikke på pladsen, men vejret er de ikke herrer over. Lige nu tyder det på sol, men uanset bliver der en Jesusmanifestation.
– Måske er det lidt naivt, men jeg tror på, at arrangementet kan gøre en forskel i vores land også på længere sigt. At der bliver større sammenhold på tværs af kirkerne, håber Christen.