En kærlig ’afbudsmissionær’

Kresten Jensen har været landsleder for Evangelisk Børnemission i 25 år. På missionens lejre så børnene kærlig kristendom i praksis.
– Mødet med Kresten Jensen viste mig, hvad Guds kærlighed er. På børnelejrene blev Guds kærlighed konkret. Det havde jeg ellers meget svært ved at forholde mig til som seksårig fra et kirkefremmed hjem.

Kresten Jensen

Det siger Mette Due Christensen, der i dag er sygeplejerske og gift med præst i Apostolsk Kirke i Lyngby, Lars Due Christensen.
Kresten Jensen har været landsleder for Evangelisk Børnemissions i 25 år. Den 1. september gik han på pension efter 25 år på posten. På dagen var det samtidig 65 år siden, missionen kom til landet.
Kresten Jensen har arbejdet i Evangelisk Børnemission i – og hold nu fast – 37 år. Først som pionerarbejder og inspirator – siden som landsleder. Opgaver, som Dorthe Lykke Jensen nu overtager som ny landsleder.

Afbudsmissionær

Kresten Jensen er oprindelig uddannet tømrer. Han er gift med Hanna, og parret har to børn på hhv. 10 og 12 år. Så Kresten får ikke lov til helt at trække sig tilbage. Heldigvis. For han nyder stadig sin hobby og bygger sommerhuse til salg og udlejning.
Og så vil han stille sig til rådighed som ”afbudsmissionær”.
– Flere har sendt bud efter mig, fordi deres taler meldte fra. Derfor vil jeg gerne markedsføres som ”en morfar, som kan komme ud i kirker og missionshuse i sidste øjeblik!”
Kresten Jensen bliver stadig varm ved tanken på de første år i Evangelisk Børnemission, hvor han drog ud med mødetelt og kampagnematerialer til Roskildefestivalen, Christiania og Vollsmose. Han nyder den direkte kontakt med børnene og deres forældre. Idealet er, at der er et mix af kirkefremmede og kirkevante børn ved møder og aktiviteter.
Kresten Jensen har også lavet børneudsendelser til lokalradioer i ca. 20 år fra 1984.
– Det var en halv times udsendelser, der blev produceret hver uge og sendt fra op til 20 stationer landet over. Jeg skrev sange til emnerne – de blev indsunget af et lokalt børnekor og efterfølgende udgivet på kassetter og cd, fortæller han.
I samme perioder lavede Evangelisk Børnemission også tre spillefilm for børn. Og de fortsætter med mediemission i dag. Man kan bestille et sæt dvd’er fra børneudsendelsen GPS på KKR-TV med tilhørende arbejdsmateriale fra Evangelisk Børnemissions landskontor i København.

En ny gnist

Det har ikke altid været nemt at være leder for en missionsorganisation med børnene som målgruppe. Dels har børnearbejdet i mange kirker oplevet en nedtur de seneste 10 år. Dels er mange modne børnemedarbejdere blevet trætte. Og derfor har Evangelisk Børnemission trænet de helt unge teenagere som medhjælpere ved lejre, kampagner og børneklubber.
Det sidste år har Kresten Jensen dog oplevet en stigende optimisme blandt toneangivende børnekirkeledere.
– Der er en ny gnist blandt børnemedarbejdere i dag. På sommerens stævner oplevede jeg, at optimismen er vendt tilbage, siger Kresten Jensen begejstret.
Hvad har været de største udfordringer i de 25 år?
– Udfordringen har altid været at motivere kirkerne til at nå ud til andre børn end kirkens egne. Nogle steder er døren også smækket i for os, fordi vi forkynder, at børn kan have et personligt forhold til Gud. Børnene skal have et godt grundlag for at træffe et valg om at følge Jesus. Det kan de sagtens finde ud af, pointerer Kresten Jensen.
Her har mange præster den opfattelse, at børnene bare skal vide, hvad de allerede har fået i evangeliet. Det har været svært at acceptere, at Evangelisk Børnemission har været en torn i øjet nogle steder.

Hverdagskristendom

– Men så glæder det os så meget desto mere at møde mennesker som Mette, der kan fortælle, at vores arbejde havde betydning, siger Kresten Jensen.
Mette Due Christensen fortsætter sit vidnesbyrd:
– Børnelejrene i Evangelisk Børnemission var med til at bevare mig som kristen. Her var det ikke kun enkelte børnemøder, men en hel uge i en kærlig atmosfære. Fordi jeg kom fra et ikke-kristent hjem, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til Guds kærlighed. Men da jeg så Kresten og hans kone og medarbejdere tænkte jeg: ”Sådan lever man i hverdagen med Jesus!”