Formanden skal være teamleder i Etiopien i et år

Det er ikke første gang, Per Rasmussen og hans kone Anne Grete er i Etiopien, og kendskabet til landet, kulturen og kirken er derfor allerede stort. Dansk Ethioper Mission udsender sin formand, sognepræst Per Rasmussen, og hans hustru, Anne Grete Rasmussen, fra Skagen til opgaven som teamleder i Etiopien fra den 1. marts 2013 til den 28. februar 2014.

Anne Grete og Per Rasmussen har henholdsvis 8 og 5 års erfaring som missionærer i Etiopien tilbage i 80’erne og 90’erne. Nu skal de igen tilbage til Etiopien.

Som Dansk Ethioper Missions teamleder i Etiopien skal Per Rasmussen blandt andet varetage den daglige kontakt til Mekane Yesus Kirken og andre samarbejdspartnere i Etiopien. Han skal også udvikle Dansk Ethioper Missions indsats i Bale med henblik på at styrke kirkens arbejde med at nå mennesker med evangeliet i området i Sydetiopien. Derudover skal Anne Grete og Per Rasmussen sammen undersøge mulighederne for at udvikle Dansk Ethioper Missions volontørprogram og for at skabe kontakt mellem danske og etiopiske menigheder.

Erfaring fra tidligere

Anne Grete og Per Rasmussen har tidligere været missionærer i Etiopien i en årrække, udsendt af Dansk Ethioper Mission. De har et godt kendskab til sprog, kultur og kirke i landet, og derfor giver det god mening at udsende parret til opgaven, også selv om det kun er for et år.
Posten som teamleder i Etiopien har været ledig siden august 2012, hvor missionær Ruth Osmundsen overgik til en ny opgave som rådgiver for implementeringen af Mekane Yesus Kirkens strategiplan. Nu kan presserende opgaver blive løst i Etiopien, mens Dansk Ethioper Mission får lidt mere tid til at finde en varig løsning.
Under udsendelsen til Etiopien har Per Rasmussen orlov fra sin menighed i Skagen og ligeledes fra sin post som formand for Dansk Ethioper Missions bestyrelse. Han forventer at indtræde i bestyrelsen igen, når han og Anne Grete kommer hjem fra Etiopien.
Sognepræst Hans Peter Nohns, København, er konstitueret som formand for Dansk Ethioper Mission under Per Rasmussens fravær.
Henrik