Verdens første sang over radioen

For 116 år siden blev en stemme for første gang omformet til elektromagnetiske bølger og transmitteret over Atlanterhavet.

Reginald Fessenden, (1866-1932), sendte verdens første radioudsendelse med stemmer og musik juleaften 1906 fra Massachusetts ved hjælp af sin nye ”Continuous Wave-generator”. Fessenden spillede melodien til ´O Holy Night’ på sin violin, sang det sidste vers og oplæste juleevangeliet. Foto: The Canadian Encyclopedia

Radiooperatørerne havde fået at vide, at de kunne forvente noget særligt den juleaften. Men de troede, at de drømte, da de hørte både musik, sang og oplæsning.

Tidligere havde radiooperatørerne på skibet Sparks, der sejlede for det amerikanske United Fruit Company, aldrig hørt andet end morse-koder i deres hovedtelefoner. Men et par dage forinden havde de fået besked om, at de kunne forvente en helt særlig besked juleaften ved 21-tiden.

Og det holdt stik: De hørte nemlig en menneskestemme, en violinsolo og en julesang. Og en mand læste en bibeltekst! Operatørerne skyndte sig at kalde på skibets kaptajn og officerer, så de også kunne få del i denne helt nye lytte-oplevelse.

Julebudskab i radioen

Geniet bag verdens første radioudsendelse, den 40-årige Reginald Fessenden, havde bygget en ny type generator på General Electric. Han havde aldrig fuldført sin studentereksamen – men havde lært meget som medarbejder i laboratoriet hos Thomas Edison. Fessendens første succesfulde transmission af menneskelig tale var sket seks år tidligere.

Den blev hørt i et par kilometers omkreds ved hjælp af hans ”CW-generator”, som sikrede en uafbrudt transmission. Nu, juleaften 1906, spillede han selv melodien til salmen ”O Holy Night” på sin violin, hvorefter han sang det sidste vers og læste juleevangeliet om Jesu fødsel. Budskabet blev hørt tværs over Atlanterhavet og så langt mod syd som i Virginia.

Til sidst ønskede Fessenden alle lytterne, som foruden søfolkene talte medarbejdere ved flere større aviser, en glædelig jul. Han bad også sine lyttere skrive til ham i Brant Rock, Massachusetts, om hvordan de havde oplevet lydkvaliteten.

Nytårsaften blev udsendelsen genudsendt, og nu kunne den også høres på De Vestindiske Øer.
I sidste vers af julesangen, som Fessenden sang, hedder det i dansk oversættelse:
”Han bryder lænker, slaven er vor broder, og i hans navn vil al ondskab få ende.
Vi priser ham i kor med glade salmer, for evigt priser vi hans store navn.
Fald nu på knæ, og hils med pris din frihed!
O hellige nat, nu er Vor Frelser født!”