Lektor og forsker i GT stopper efter 39 år på MF

Carsten Vang

Efter mere end 39 års ansættelse på Menighedsfakultetet går lektor i Gammel Testamente, Carsten Vang, på pension den 30. juni. Dermed vinker ansatte, studerende og ledelse på Menighedsfakultetet farvel til en myreflittig kollega og en teologisk kapacitet med en unik indsigt i Gammel Testamente.

Carsten Vang (69) er kendt for sit vedvarende forsvar for Gammel Testamentes troværdighed. Det gælder for eksempel i forbindelse med, at den sidste autoriserede bibeloversættelse udkom i 1992. I årene forud var Carsten Vang med til at vurdere prøveoversættelser samt komme med ændringsforslag, og i 1988 blev Carsten Vang som følge heraf inviteret med i Bibelselskabets revisionskomité, hvor han bidrog til at kvalificere den nye oversættelse, skriver Menighedsfakultetet i en pressemeddelelse.

GT’s troværdighed

Gennem de fleste af årene på MF har Carsten Vang arbejdet meget med den historiske troværdighed af den gammeltestamentlige historie. Han har især haft fokus på beretningen om udvandringen fra Egypten samt israelitternes indvandring og bosættelse i det forjættede land. Carsten Vang påpeger, hvordan nyere arkæologiske udgravninger i Nildeltaet på forbløffende vis stemmer overens med det, som Mosebøgerne skildrer omkring udvandringen.

Hoseas og 5. Mosebog

Ellers er det ikke mindst forholdet mellem Hoseasbogen og Femte Mosebog, der har optaget Carsten Vang. Profeten Hoseas’ forkyndelse minder stærkt om 5. Mosebog, og begge skrifter understreger det helt afgørende element i Israels historie, at Gud har elsket dette folk. Nogle forskere forklarer forholdet mellem de to skrifter ved at antage, at profeten Hoseas, der opfattes som den ældste, først har forkyndt folkets frafald fra kærlighedens Gud.

Efter Hoseas’ tid skulle nogle så have samlet profetens forkyndelse og ud fra denne formuleret en lov- og pagtstekst (Femte Mosebog) og lagt denne i munden på en fiktiv figur ved navn Moses. Men efter at have undersøgt det litterære forhold mellem de to skrifter hælder Carsten Vang til at konkludere, at det er Hoseas, som er den yngste, og at Femte Mosebog er ældre end profeterne.

Akkreditering af MF

Carsten Vang var studieleder i forbindelse med opstarten af Menighedsfakultetets selvstændige bacheloruddannelse i 2005. Som studieleder demonstrerede han i denne situation et administrativt overblik, og han har spillet en helt afgørende central rolle i forhandlingerne med University of Wales, som akkrediterede uddannelsen.

Populær underviser

Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen udtaler:

”Carsten Vang har gennem flere årtier været en yderst populær og kompetent underviser i Gammel Testamente. Han besidder en skarp sans for præcis formidling og en eminent evne til at skabe bred interesse for sit forskningsfelt blandt præster og forkyndere. Det er ikke nogen tilfældighed, at han afslutter sin karriere med at udgive en stor akademisk bog, som i lyset af arkæologiske fund kaster nyt lys over tekster fra Gammel Testamente. Foruden at være forsker og underviser, har Carsten Vang i mange år været studieleder. Det var ham, der først kørte Menighedsfakultetet i stilling til at blive akkrediteret under University of Wales og siden under University of South Africa. Han kan dermed høste en stor del af æren for, at Menighedsfakultetet fik mulighed for at udbyde en selvstændig bacheloruddannelse i teologi på internationalt niveau.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Carsten Vang bor i Risskov ved Aarhus. Han er gift med forhenværende socialrådgiver Merry Vang, og ægteparret har sammen to voksne døtre.

I forbindelse med Carsten Vangs fratræden udgiver Lohse en bog med lektorens vigtigste artikler fra bladet TEL. Bogen har titlen: Når sten og potteskår fortæller: Hvordan den nyeste arkæologi kaster lys ind på Bibelen.

Afskedsforelæsning og -reception

Carsten Vang holder afskedsforelæsning den 9. juni fra kl 15.00 om: ”Femte Mosebog og truslen om et hurtigt eksil for Israel (5 Mos 4,26-27): Hvorfor Femte Mosebog umuligt kan være skrevet under indtryk af eksilet i Babylon.” Bagefter er der afskedsreception for Carsten Vang. Det foregår på MF fredag den 9. juni kl.15-17.