Pionér skal søsætte nyt tvær- kulturelt arbejde i Vestjylland

Daniel Ettrup Larsen skal som stiftspræst starte nyt arbejde blandt nydanskere.Daniel Ettrup Larsen stopper efter syv år som konsulent i Indre Missions Tværkulturelle Arbejde. Fra 1. august skal han være stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe stift.

Daniel Ettrup Larsen glæder sig til at bruge sine erfaringer i det nye arbejde som stiftspræst.

– 70 procent af min tid skal bruges på at udbygge det tværkulturelle arbejde i Esbjerg i samarbejde med ansatte og frivillige. Resten af min tid skal bruges på at inspirere menigheder og organisationer til at begynde tværkulturelt arbejde i andre byer i Ribe stift, fortæller han.
Daniel har været leder af Indre Missions Tværkulturelle Arbejde siden 1. december 2005. Her har 10 ansatte og mange frivillige årligt haft kontakt med flere tusinde, der er nye i Danmark.
Han har også været med til at starte Internationalt Kristent Center i Århus og har skabt mulighed for, at migrantmenigheder kan leje et missionshus til deres gudstjenester, fx i Skive, Holstebro og Slagelse. Han har også været med til at begynde og lede et årligt kursus om islam og mødet med muslimer.

Sommerlejre er vokset

Som tværkulturel konsulent har Daniel Ettrup Larsen bl.a. været med til at starte og lede tværkulturel kristen sommerlejr i Dronninglund. Han leder en lignende lejr i Bording med op til 20 nationer hvert år.
– Vi er gået fra to tværkulturelle lejre med tilsammen ca. 200 deltagere, da jeg begyndte, til tre lejre de seneste par år. Allerede nu har vi pladsmangel, selvom der er 350 pladser til rådighed i år. Næste år vil jeg i mit nye arbejde prøve at samle frivillige til en ny lejr i Sønderjylland, fortæller Daniel Ettrup Larsen.
Hvad har været din største oplevelse i integrationsarbejde?
– De personlige relationer, hvor man er kommet tæt på et menneske eller en familie. Jeg husker tydeligt nogle gange, jeg var på besøg i Avnstrup asylcenter hos nogle af de afviste irakiske asylansøgere, som dengang havde levet i årevis på asylcentre. Glæden over at få besøg, og den gæstfrihed jeg oplevede på centret, stod i skærende kontrast til den oplevelse, de havde som asylansøgere i Danmark.

Relationer på tværs

Det er også dejligt, når det er lykkedes at formidle relationer mellem mennesker på tværs af kultur og eventuelt religion og opleve, hvor stor en betydning det har haft for begge parter.
Hvad har du lært?
– En oplevelse, som har lært mig meget, er fra en flygtningekonference i Uganda i 2008. Besøg i nogle lejre i det nordlige Uganda gjorde indtryk. Tingene blev meget nærværende, da jeg 14 dage senere sad på tværkulturel sommerlejr i Danmark og talte med en ung mor på 21 år, som havde levet 15 år af sit liv i flygtningelejre i Uganda. Hun var pludselig havnet i Danmark som FN-kvoteflygtning. På grund af konferencen kunne jeg lidt bedre forstå, hvor voldsom en omvæltning det må have været for hende at flytte fra en hytte i en afrikansk flygtningelejr til en lejlighed i Nordjylland.

Engagere kirken

Hvad glæder du dig til nu?
– Jeg glæder mig til at tage fat på det nye job i Ribe Stift. Der er rigtig meget, jeg kan bruge, fra mit tidligere job. Særligt det, at jeg er vant til at skabe nye relationer til nydanskere. Kan jeg samtidig skabe relationer i det kirkelige landskab i Esbjerg og Ribe stift, så flere bliver involveret i et spændende møde med nydanskere, så bliver det en succes.