Han vil sikre kristendom en plads i medierne

Lars-Peter Melchiorsen går af som landsformand for KLF, Kirke & Medier.
Mr. Public Service går af som landsformand for KLF, Kirke & Medier ved mediebrugerorganisationens landsmøde i Strib den 15. september.

Lars-Peter Melchiorsen

Men DR og TV2 skal ikke vide sig sikre af den grund. Lars-Peter Melchiorsen vil fortsat sende læserbreve til alskens aviser om kristendom i medierne – eller mangel på samme – selv om han nu helliger sig præstegerningen i Sdr. Vilstrup fuldt ud.

Kristendom i offentligheden

Lars-Peter Melchiorsen har været en yderst aktiv mediedebattør i de otte år, han har været landsformand for KLF, Kirke & Medier – senest i en skarp kommentar til en ”live” sexudstilling i Silkeborg og en påmindelse til DR i forbindelse med stationens omdiskuterede Ramadanfejring for nylig: ”Jeg glæder mig til at se en lignende begejstring for jul og påske!”, var hans budskab. Hele tiden en stemme i mediedebatten, der minder medierne om det kristne kulturgrundlag, det danske samfund er bygget på.
For ja, det er kernen i begrebet ”public service”: Medierne skal afspejle danskernes virkelighed, og så længe der er én troende kristen på dansk jord, skal der være et minimum af kirkelige programmer i Danmarks Radio og TV2, som jo drives af danskernes licenspenge.
På spørgsmålet om, hvad det vigtigste, der er sket i Lars-Peters formandsperiode, svarer han prompte: DR kirken.
Den direkte tv-transmission af en gudstjeneste kl. 14 hver søndag eftermiddag har KLF, Kirke & Medier argumenteret for i mange år. Og det er fortsat organisationens kerneydelse at sidde med i diverse repræsentantskaber og programråd for at præge udsendelser i en kristen retning.
Lige nu er de politiske partier i fuld gang med et spilfægteri om det nye medieforlig for 2013. Regeringspartierne har bebudet, at de vil arbejde på at fjerne DR’s forpligtelse til at formidle den kristne kulturarv fra public service kontakten.
– Det er et af de områder, hvor regeringen faktisk har holdt ord. Det er så bare ærgerligt, at det lige skulle være dér, kommenterer Melchiorsen tørt.
Og med den sag er banen kridtet op for efterårets dialogarbejde.

Dialog rykker

Netop dialogen er Lars-Peter Melchiorsens mærkesag.
– Det er fint med mulighederne for programkritik via Facebook, programhjemmesider, mails og sms-beskeder, men i et velfungerende demokrati kan man ikke undvære den formelle dialog. Det ville svare til et demokrati uden politiske partier, pointerer han.
Og forpligtelsen til at fordele stoffet efter befolkningens sammensætning – public service – er altid på dagsordenen.
– Det er vigtigt, at vi i det nye medieforlig bevarer en stærk national public service-aktør som Danmarks Radio, siger Lars-Peter Melchiorsen og tilføjer:
– Hvis der skal produceres danske programmer af danskere, for danskere om danske forhold ud fra en dansk synsvinkel, så er det helt nødvendigt.

Kirke-udsendelser truet

At bevare licensfinansieret public service som en afgørende del af det danske mediebillede, er en absolut nødvendighed, mener han.
– Uden det vil der ikke være kirkelige udsendelser i de store landsdækkende medier – for der er ingen penge i det.
For kirke og kristendom skal være en naturlig del af det danske mediebillede og dermed af det offentlige rum, pointerer Lars-Peter Melchiorsen.
– Målgrupperne for de traditionelle kirkelige programmer er konstant i farezonen for at miste tilbud og muligheder. Samtidig er sagen for vigtig til ikke at nå ud til nye målgrupper, siger han.
– Men det er vigtigt, at KLF, Kirke & Medier fortsat har mod til at lade mediefolk formidle kristendom på nye måder – og ikke reagere negativt på forandring. DR Kirken er et godt eksempel. Udsendelserne har jo vist, at man sagtens kan formidle gudstjenester på utraditionelle måder, uden at det går ud over indholdet.
Lars-Peter Melchiorsen er nu præst i Sdr. Vilstrup Sogn i Sønderjylland på 65 procent. Han er desuden formand for Toftlund Biograf. Han er gift med Gerda, som er sognepræst i Toftlund. Parret har 3 børn og 3 børnebørn.