We will get there

Jesus er i gang med at opbygge tro i danskerne, og vi kommer til at se fantastiske undere i Danmark. Det håb har weekendens konference med James Maloney vakt i mig og andre deltagere.

James Maloney har en mangeårig, stærk profetisk tjeneste, som resulterer i store helbredelser verden over. Hans historier fra især Asien og Mellemøsten er helt utrolige, men vi så også flere helbredelser på konferencen i Impact Church, Roskilde. En tysk mand havde brækket sin fod i en fodboldkamp, og han havde derfor to skruer i foden. Efter James bad for ham, kunne han ikke længere mærke de to skruer, hvilket han tydeligt kunne før. Og en kvinde manglede nogle ribben, som voksede ud, da James bad for hende. Flere tydelige eksempler kan komme, når deltagerne er blevet tjekket på sygehusene, inklusiv mig.

James Maloney fortalte, at han ser mange flere og tydeligere helbredelser i ikke-vestlige lande, fordi der hænger en vantro over blandt andet Danmark. Men den gode nyhed er, at Jesus er i gang med at nedbryde vantroen og at skabe tro i os. ”Dæmoniske fæstningsværker bliver revet ned lige nu i det himmelske, når disse helbredelser sker,” sagde James og fastslog uden skyggen af tvivl: ”Don’t worry, you will get there;” altså, at vi kommer til at tro og se mange, overvældende helbredelser.

Det tror jeg på, og det håbets ord vil jeg gerne give videre: Ja, fjenden har bygget åndelige fæstningsværker af vantro over Danmark, men Jesus bygger tro i os og nedbryder fæstningsværkerne, når der sker helbredelser. Det er så småt og bliver i stærkere grad en skøn sneboldeffekt, hvor vi går ”fra herlighed til herlighed” (2. Korintherbrev 3,18). Se lige Guds nåde!

Til slut endnu en opmuntring: James Maloney profeterede, at ”Danmark snart kommer til at se en Åndens vækkelse som aldrig før,” hvormed han tilslutter sig andre enslydende profetier over vores land. Ja og amen til det, også.